FORCIOT raises EUR 4 million in round A

Jan 29, 2019 | News, Press releases

This article is released in English and Finnish. The Finnish version follows the English one below.

Tampere, 29. January 2019 Tampere-based world-leading stretchable electronics start-up, FORCIOT, has today announced of raising EUR 4 million in its investment Round A with European strategic investor companies. Investments enable Forciot to further broaden its international business entry and supply chain operations.

“We are thrilled to have closed the Series A investment round with such a great result and with fantastic companies that both have admirable track records in innovation and are operating in Forciot’s strategic business and learning areas.”, says Tytti Julkunen, Forciot Co-Founder and Chairman of the Board.

The Round A investors are European global corporations. One is a world-leading material engineering corporation and the other is one of the most respected and recognizable premium car brands in the world. Further information on the round A investors will be announced separately.

This investment enables us to scale up Forciot operations further to prepare for the mass volume phase. It also supports greatly our global sales, marketing and technology development growth plans.”, says Maria Alm, Forciot Co-Founder and CEO.

The Forciot® technology product is a unique stretchable electronics and algorithm solution that accurately measures and reports force, weight, balance and pressure; the system can also be utilized as an HMI touch controller. Forciot’s key business areas are the automotive, logistics and wearable sectors, and it is already operating worldwide, providing its technology solutions for large-scale B2B customers.

More information: Tytti Julkunen, +358 504 877 357, tytti.julkunen@forciot.com

About Forciot:
Forciot is a Finnish start-up company established in December 2015. The company is headquartered in Tampere and it develops advanced IoT sensor solutions. Forciot’s unique stretchable electronics solution can be integrated into products and equipment to measure and report accurately force, weight, balance and pressure. The innovative printed electronics solution can be utilized also as an HMI touch controller responding to gesture or to replace buttons in elastic environments when integrated as an example into car interiors. Due to the advanced reading algorithms and related machine learning elements, the Forciot system self-calibrates to assure accurate measurements and functionality during the lifecycle of the product. Forciot’s key business areas are the automotive, logistics and wearable sectors.

FORCIOT keräsi 4 miljoonaa euroa A-kierroksella

Tampere 29.1.2019Tampereella toimiva venyvän elektroniikan startup-yritys FORCIOT on ilmoittanut keränneensä eurooppalaisilta strategisilta sijoittajilta 4 000 000 euron investoinnin A-kierroksella. Investointi antaa Forciotille mahdollisuuden jatkaa edelleen laajentumista kansainvälisillä markkinoilla ja kehittää toimitusketjunsa toimintaa.

“Olemme iloisia, että A-sarjan investointikierros oli menestys ja saimme investointikumppaneiksi erinomaiset yhtiöt, joilla on vankkaa kokemusta innovaatioista. Molemmat sijoittajat toimivat Forciotin strategisilla liiketoiminta- ja kehittämisalueilla”, kertoo Tytti Julkunen, yksi Forciotin perustajista ja hallituksen puheenjohtaja.

A-kierroksen investoijat ovat Euroopassa toimivia globaaleja yhtiöitä. Toinen on maailman johtava materiaalisuunnitteluyritys ja toinen taas yksi maailman arvostetuimmista ja tunnetuimmista premium-autobrändeistä. Lisätietoja A-kierroksen investoijista kerrotaan erikseen.

Tämän investoinnin ansiosta voimme jatkaa Forciotin toiminnan laajentamista massavolyymivaihetta varten, ja se myös tukee globaalin myynnin, markkinoinnin ja teknologiakehityksen kasvusuunnitelmiamme”, toteaa Maria Alm, yksi Forciotin perustajista ja toimitusjohtaja.

Forciot®-teknologiatuote on ainutlaatuinen venyvää elektroniikkaa ja algoritmia hyödyntävä ratkaisu, joka mittaa ja raportoi voimaa, painoa, tasapainoa ja painetta. Järjestelmää voi käyttää myös HMI-kosketusohjaimena. Forciotin tärkeimmät liiketoiminta-alueet ovat autoteollisuus, logistiikka ja puettava teknologia. Forciot tarjoaa jo maailmanlaajuisesti teknologiaratkaisuja suurille B2B-asiakkaille.

Lisätietoja: Tytti Julkunen, +358 504 877 357, tytti.julkunen@forciot.com

Tietoja Forciotista:
Forciot on suomalainen startup-yritys, joka on perustettu joulukuussa 2015. Yrityksen pääkonttori on Tampereella, ja se kehittää edistyksellisiä esineiden internetin anturiratkaisuja. Forciotin ainutlaatuinen venyvää elektroniikkaa hyödyntävä ratkaisu voidaan integroida tuotteisiin ja laitteisiin, ja se mittaa ja raportoi voimaa, painoa, tasapainoa ja painetta. Innovatiivista painetun elektroniikan ratkaisua voi käyttää myös eleisiin reagoivana HMI-kosketusohjaimena, tai sillä voi korvata painikkeet elastisissa ympäristöissä, esimerkiksi autojen sisätiloissa. Edistyksellisten lukualgoritmien ja koneoppimisen ansiosta Forciotin järjestelmä kalibroituu automaattisesti, mikä takaa mittatarkkuuden ja toimivuuden tuotteen koko käyttöiän ajan. Forciotin keskeisiä liiketoiminta-aloja ovat autoteollisuus, logistiikka ja puettava teknologia.